Over 25 years experience in Asia-business
Onze in­ko­pers rei­zen de he­le we­reld over voor het vin­den van de juis­te ar­ti­ke­len op het ge­bied van auto- en aan­han­ger acces­soires, fiets-acces­soires, sport en spel, cam­ping en vrije tijd, huis en tuin en sei­zoens­ar­ti­ke­len.

Op aan­vraag van onze klan­ten, waar­on­der groot­win­kel­be­drij­ven, wa­ren­hui­zen, su­per­markt­ke­tens en bouw­mark­ten im­por­te­ren wij een keur aan ver­schil­len­de pro­duc­ten, ge­heel vol­gens spe­ci­fi­ca­ties van de klant. Ook le­ve­ren wij idee├źn voor pro­mo­ties, nieuwe ar­ti­ke­len en ver­pak­kings­mo­ge­lijk­he­den.
Best Buying Service | Oirschotsedijk 7, 5089 NA Haghorst | Nederland | M: +31(0)6 317 744 35 | T: +31(0)13 504 37 73 | F: +31(0)13 504 62 26 | E: info@bestbuyingservice.com