Over 25 years experience in Asia-business
BBS staat voor Best Buying Service. Meer dan 25 jaar ervaring in sour­cing en inkoop in China, Taiwan en Hong Kong vormt de basis van dit re­la­tief jon­ge bedrijf en dit is dan ook on­ze kernactiviteit. Wij kunnen u van dienst zijn vanaf het zoeken van geschikte toeleveranciers voor uw pro­duc­ten tot het gepalettiseerd aanleveren in uw centraal magazijn, of in de verschillende filialen, waarbij wij gebruik maken van externe, ge­spe­ciali­seer­de bedrijven voor logistiek, en het ontwikkelen van ver­pak­kin­gen.

Onze kennis en ervaring beperkt zich niet alleen tot het vinden van de juis­te bron­nen maar wij ver­zor­gen kwa­li­teits­con­tro­les, tes­ten en cer­ti­fi­caten, en hel­pen u uw weg te vin­den in de steeds uit­ge­brei­de­re en in­ge­wik­kel­de re­gel­ge­ving in Europa. Sinds Januari 2012 is BBQ Expert een brand van BBS Best Buying Service.
Omdat wij ons beperken tot die activiteiten waarin wij goed zijn, heb­ben wij een klein team, geen over­head, en voor u directe aan­spreek­part­ners, die be­schik­ken over gedegen kennis.
Best Buying Service | Oirschotsedijk 7, 5089 NA Haghorst | Nederland | M: +31(0)6 317 744 35 | T: +31(0)13 504 37 73 | F: +31(0)13 504 62 26 | E: info@bestbuyingservice.com