Over 25 years experience in Asia-business
Heeft u een product of denkt u dat een product wellicht in Azie ge­pro­du­ceerd kan wor­den, maak dan ge­bruik van onze in­koop­ser­vice voor het vin­den van de juiste bron. Onze dienst­ver­len­ing daarin kan zijn sour­cen, op­zet­ten van de pro­duc­tie, con­tro­le, re­ge­len van ver­sche­ping (grou­page of vol­le con­tai­ners) en dis­tri­bu­tie.
Best Buying Service | Oirschotsedijk 7, 5089 NA Haghorst | Nederland | M: +31(0)6 317 744 35 | T: +31(0)13 504 37 73 | F: +31(0)13 504 62 26 | E: info@bestbuyingservice.com